ادامه مطلب

ثبت لوگو

ثبت برند ثبت برند و علائم تجاری با کم ترین هزینه، راهنمای آموزش ثبت برند به همراه لیست مدارک مورد نیاز طبق آخرین قوانین سال 1401 اداره مالکیت معنوی، برای محافظت از برند خود به ما زنگ بزنید. مدت زمان:حدودا ۷۰ روز اعتبار برند: ثبت شده10 سال قابلیت ثبت لوگو و عکس:دارد نوع خدمات:حضوری و […]

ادامه مطلب

مراحل ثبت برند

ثبت برند ثبت برند و علائم تجاری با کم ترین هزینه، راهنمای آموزش ثبت برند به همراه لیست مدارک مورد نیاز طبق آخرین قوانین سال 1401 اداره مالکیت معنوی، برای محافظت از برند خود به ما زنگ بزنید. مدت زمان:حدودا ۷۰ روز اعتبار برند: ثبت شده10 سال قابلیت ثبت لوگو و عکس:دارد نوع خدمات:حضوری و […]