خدمات هلدینگ شیخ

جست و جوی برند در موارد ثبت شده گذشته در سامانه های قانونی

تغییر برخی از مشخصات شرکت

حق انحصاری در قبال اختراع یا ایدهٔ ثبت شده

اقدام به ثبت برند مورد نظر

گسترش تجارت در سطح جهانی

روال قانونی ثبت در مرجع ثبت شرکت ها

مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی در عرصه‌ی واردات و صادرات

جستجو و استعلام شرکت های ثبت شده

Menu Item #21494